Blog

Archive for July, 2012

Seminarium w Słupsku, 24-07-2012

Przedsiębiorco, eksportuj!

Seminarium w SłupskuInternacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem
konkurencyjności polskiej gospodarki

Szybki wzrost efektywności sektora MSP można osiągnąć poprzez jego internacjonalizację. W przypadku małych i średnich firm, jest ona możliwa jedynie przy mocnym i systemowym wsparciu ze strony państwa i za pomocą nowoczesnych narzędzi.

Program seminaryjny „Przedsiębiorco, eksportuj!” adresowany jest do firm, które już rozpoczęły działalność eksportową albo taką działalność zamierzają podjąć; w obu przypadkach celem organizatora jest dostarczenie im tych narzędzi, w ramach tworzonego przez Unicorn „Zestawu Narzędziowego Eksportera”.

W dniu 24 lipca 2012 – na zaproszenie Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego – odbyło się drugie, po Warszawie, seminarium, w którym wystąpił zespół przedstawicieli instytucji, posiadających w swym portfelu pro-eksportowy produkt, spełniający rolę efektywnego narzędzia w danym obszarze działalności eksportowej. Wzięło w nim udział około 50 uczestników z terenu powiatu słupskiego – przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu gospodarczego i terytorialnego.

Po otwarciu wydarzenia przez wiceprezydenta Słupska, Andrzeja Kaczmarczyka i prezesa Unicorn, Jerzego Samborskiego, oferty swoich firm i eksperckie porady przedstawili reprezentanci Krajowego Systemu Usług / PARP, PAIiIZ, KUKE, Banku Pekao S.A., Banku Światowego, Microsoft Polska. W imieniu Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członka KIG, swymi bogatymi doświadczeniami i sugestiami podzielił się znany przedsiębiorca Krzysztof Pióro, Prezes Plast-Box S.A.

 

Zdjęcia z seminarium.

Posted in: Eksportuj!

Leave a Comment (0) →