Team

Jerzy Samborski

Prezes

Założyciel i prezes polskiej filii Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Parlamencie Europejskim. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, Członek Rady Programowo-Akredytacyjnej Education and Accreditation Program – European Funds Advisor.

W SME UNION – Jerzy Samborski, Prezes UNICORN:
* Wiceprezydent i Członek Prezydium SME UNION (2005 – 2009)
* Szef Misji Rozpoznawczej SME UNION na Ukrainę (2009)
* Członek Delegacji Parlamentu Europejskiego i SME UNION do Turcji (2008)
* Członek SME “Low” Level Working Group to Fight Administrative Burdens (2007-2008)
* Sekretarz Generalny SME UNION Aerospace and Defence Working Group (2006-2008)
* Prezydent SME Central (2004-2005)
W European Enterprise Institute – Jerzy Samborski
* Wiceprezydent (2004 – 2009)
* Managing Director (2006 – 2009)

W EuroChamber – Jerzy Samborski
Delegat Krajowej Izby Gospodarczej (2007-2009)

Barbara Keil-Skrobiszewska

Wice-Prezes

Barbara Keil-Skrobiszewska, osoba o dużym doświadczeniu w kierowaniu projektami finansowanymi ze źródeł publicznych, a jednocześnie ekspert w dziedzinie archiwizacji i digitalizacji zbiorów.

Ukończyła wydział ekonometrii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejsza SGH).

Po przyjeździe w 1980 roku do Londynu, podjęła dalsze kształcenie w zakresie programowania i jako Senior Programmer przepracowała kilka lat w znanej korporacji finansowej Dun & Bradstreet. W 1985 roku otrzymała propozycję objęcia stanowiska Dyrektora Wydawniczego w Unicorn Publishing Studio, gdzie odpowiedzialna była m.in. za projekt budowy pierwszego polskiego alfabetu cyfrowego, umożliwiającego użycie polskich akcentowanych liter do zapisu komputerowego, zarówno na ekranie, jak i w wydruku.

Jako redaktor wydawnictwa Unicorn, specjalizującego się w edycji książek, czasopism, biuletynów i druków ulotnych, polskich organizacji kombatanckich, współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich, Zrzeszeniem Kombatantów Polskich, Polską Macierzą Szkolną za Granicą, Kancelarią Prezydenta RP na Obczyźnie, a także z Teatrem Nowym w Londynie.

W 1998 roku zaproponowała Krystynie Jandzie założenie strony internetowej i stworzyła na niej pierwszy polski blog “Dziennik”, którym kierowała przez kilka następnych lat. Założyła i prowadziła archiwum i stronę internetową Ernesta Brylla, a także stronę Stowarzyszenia Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej.

Od 2003 uczestniczyła w szeregu projektów realizowanych przez to stowarzyszenie, zazwyczaj jako ich koordynator; m.in. “SMEnterReg”(2003-2006), czy ostatnio “Badanie problemów integracyjnych wysoko wykwalifikowanych imigrantów”, finansowane z Europejskiego Funduszu na Rzecz Imigracji (EFI) w 2010.

Maria Samborska

PR&Promotion Officer i Webmaster

Asystent technologiczny Unicorn.