Główne cele polityki unijnej w świetle umacniania się pozycji MŚP