Przedsiębiorco, eksportuj!

Przedsiębiorco, eksportuj!

Przedsiębiorco, eksportuj!

Internacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem konkurencyjności polskiej gospodarki

Tematem programu jest jeden z najważniejszych priorytetów strategii rozwoju Polski i Unii Europejskiej, czyli Internacjonalizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Poza realizacją założeń merytorycznych programu, czyli przekazaniem informacji, porad i wskazówek dotyczących konkretnych wybranych tematów, seminaria / warsztaty służą pogłębieniu partnerskich relacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami i władzami samorządowymi.

KTO

Program realizowany jest przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN pod patronatem Ministerstwa Gospodarki / Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). 

KIEDY/GDZIE

Program obejmuje cykl seminariów, jaki – na zaproszenie władz wojewódzkich i regionalnych – UNICORN organizuje w ośmiu miastach polskich, w okresie od kwietnia do grudnia 2012.

CELE

Promocja internacjonalizacji MSP poprzez:
o zaznajomienie przedsiębiorców z korzyściami, jakie przynosi wejście na rynki
międzynarodowe
o przedstawienie instrumentów wsparcia dotyczących takich obszarów, jak marketing, wywiad
gospodarczy, prawo, cło, finansowanie, ubezpieczenie, organizacja i logistyka
o przedstawienie możliwości pozyskiwania partnerów w działalności zagranicznej
o prezentację przykładowych rynków i konkretnych ofert przez przedstawicieli
dyplomatycznych i handlowych wybranych krajów.

Aktualności projektu
Seminarium eksportowe w Dąbrowie Górniczej, 14-11-12 – zdjęcia

Seminarium w Dąbrowie Górniczej, 14-11-12

Przedsiębiorco, eksportuj!

Internacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem
konkurencyjności pols…

Seminarium eksportowe w Łodzi, 07-11-12 – zdjęcia


Pokaż Przedsiębiorco, eksportuj! na większej mapie