Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią większość w sektorach europejskiego transportu, handlu detalicznego, budownictwa, rolnictwa, przemysłu czy usług doradztwa, i zapewniają pracę dwóm trzecim ogółu zatrudnionych. Odgrywają kluczową rolę w europejskiej gospodarce i w realizacji strategii Europa 2020, szczególnie w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego.

Zastosowanie najnowszych technologii satelitarnych może wesprzeć MSP działające w wymienionych wyżej sektorach poprzez usprawnienie ich funkcjonowania, poprawienie relacji z klientami i dostawcami, oraz zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i włożonego wysiłku.

Zastosowanie satelitarnych aplikacji przez lokalne MSP może stać się narzędziem przyśpieszającym rozwój nowoczesnych, innowacyjnych sektorów przemysłu i usług w gminie, powiecie i regionie, poprzez podniesienie jakości dotychczas oferowanych produktów czy usług lub poszerzenie rynków zbytu.

Jednak decyzja o wyborze konkretnych rozwiązań i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania wymaga czasu i dostępu do źródeł informacji, co na ogół stanowi problem dla MSP.

KTO

Program realizowany jest przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz z partnerami PARP, CBK, Krajowa Izba Gospodarcza, Astri Polska oraz Krajowy Punkt Kontaktowy.

Udział w seminarium powinni wziąć:
• przedsiębiorcy zainteresowani możliwością podjęcia działalności w niezwykle
atrakcyjnym, nowo powstającym sektorze gospodarczym w Polsce lub już w niej
funkcjonujący;
• przedstawiciele władz jednostek samorządu terytorialnego, którym zależy na
rozwinięciu produkcji i usług związanych z technologią satelitarną na ich terenie;
• przedstawiciele samorządu gospodarczego;
• instytucji uczelni i instytucji naukowo-badawczych;
• dostawcy aplikacji satelitarnych, eksperci do spraw przestrzeni kosmicznej. 

KIEDY/GDZIE

Program obejmuje cykl seminariów, jaki – na zaproszenie władz wojewódzkich i regionalnych – UNICORN organizuje w wielu miastach polskich, w okresie 2012-2013.

CELE

Seminarium ma na celu zachęcenie MSP do stosowania osiągnięć technologii
satelitarnych poprzez przedstawienie wynikających z tego korzyści ekonomicznych,
w szczególności zaś:
• poinformowanie przedsiębiorców o możliwościach wykorzystania w biznesie
osiągnięć satelitarnych;
• pokazanie konkretnych przykładów udanego zastosowania satelitów w różnych
sektorach MSP;
• prezentacja zastosowań technologii satelitarnych w praktycznej działalności służb
publicznych (geodezja, służby sytuacji nadzwyczajnych, pogotowie ratunkowe, straż
pożarna, leśnictwo i inne), samorządów lokalnych i placówek naukowo-badawczych
• poinformowanie o możliwościach wsparcia i funduszach dla MSP;
• ukazanie korzyści z udziału Polski w realizacji programu kosmicznego ESA (czyli
wysokich technologii) dla MSP, samorządów lokalnych i placówek naukowobadawczych.

 
Aktualności projektu
Seminarium ‘kosmiczne’ w Toruniu, 21-11-12 – zdjęcia

Seminarium w Toruniu, 21-11-12

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozw…

Seminarium ‘kosmiczne’ we Wrocławiu, 02-10-12 – zdjęcia


Pokaż Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych! na większej mapie