Blog

Archive for September, 2012

Konferencja w Katowicach, 26-09-12

Konferencja – w ramach II Europejskiego Kongresu MSP 

Konferencja w Katowicach

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przedsiębiorco!

W dniu 13 września 2012, po 20 latach od nawiązania współpracy, Polska podpisała umowę akcesyjną z Europejską Agencją Kosmiczną, do której należy obecnie 20 członków, w tym Rumunia i Czechy.
Przystąpienie Polski do ESA rozpoczyna nową erę dla polskiego przemysłu, otwierając dostęp do najwyższych technologii i programów międzynarodowych, finansowanych z budżetu Agencji, która kładzie szczególny nacisk na współpracę z innowacyjnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi  i centrami technologicznymi.

Technologie satelitarne służą realizacji celów naziemnych, ich zastosowaniem możesz zająć się TY, a ostatecznym użytkownikiem będą służby publiczne i zwykły obywatel.

Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN przygotowała konferencję “Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej”, która odbyła się w środę, 26 września 2012 roku w Katowicach.

Wydarzenie organizowane było w ramach II Europejskiego Kongresu MSP, pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych.

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) →

Seminarium w Krakowie, 12-09-2012

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!

Seminarium w KrakowieTechnologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa
dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Prawie 70 osób – głównie przedsiębiorców, ale także pracowników instytutów badawczych i naukowych oraz przedstawicieli władz samorządowych wzięło udział w kolejnym seminarium w ramach ogólnopolskiego programu „Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych! Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” , jakie miało miejsce w dniu 12 września 2012 w Sali Konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z inicjatywy UNICORN i Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Patronat nad wydarzeniem objął Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, w którego mieniu przemówienie powitalne wygłosił Pan Jacek Krupa, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Regionalnymi partnerami seminarium zorganizowanego przez UNICORN we współpracy z PARP i Centrum Badań Kosmicznych był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wsparcia udzieliła także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, a Panowie Wiesław Bury, Prezes i Stanisław Bisztyga, Wiceprezes, zaszczycili seminarium swoją obecnością.
Wygłoszono szereg referatów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego dowodem były ożywione dyskusje w czasie przerwy kawowej i lunchu. Prelegenci reprezentowali wiodące instytucje i firmy sektora kosmicznego, a także instytucje lokalne. Ministerstwo Gospodarki reprezentowała Pani Otylia Trzaskalska-Stroińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -Pan Dariusz Drewniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii.

Seminarium prowadził Jerzy Samborski, prezes UNICORN. Wydarzeniu towarzyszyły prezentacje dotyczące praktycznych zastosowań technologii satelitarnych zorganizowane w formie pętli wystawowej przez Centrum Badań Kosmicznych.

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) →

London-Mazovia Bridge

Nowy projekt, realizowany przez UNICORN polega na ustanowieniu głębokiej, wielostronnej i wielopoziomowej, społeczno-instytucjonalnej, relacji (wieloprzęsłowego „mostu”) pomiędzy województwem mazowieckim, a Wielkim Londynem, z twórczym wykorzystaniem instytucji i osób „polskiego”, wielopokoleniowego Londynu – jako medium łączącego / spajającego oba regiony.

Projekt zyskał uznanie władz województwa mazowieckiego i Miasta Stołecznego Warszawy, a także wielu wybitnych przedstawicieli środowisk kulturalnych, artystycznych i biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się z opisem programu (http://unicorn-sme.org/projekty/london-mazovia-bridge) i zapraszamy do udziału!

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →