Jerzy Samborski - Jak organizacje rządowe wspierają rodzime firmy w ich działalności na rynkach krajowym i zagranicznych