Blog

Posts Tagged kosmos

Seminarium w Toruniu, 21-11-12

Seminarium w Toruniu, 21-11-12

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN zorganizowała seminarium “Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!”, które odbyło się w środę, 21 listopada 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wydarzenie organizowane było pod patronatem Ministra Gospodarki i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych.

W załączeniu:

Program seminarium

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) →

Seminarium we Wrocławiu, 02-10-12

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!

Seminarium we WrocławiuTechnologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa
dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN zorganizowała konferencję “Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych! Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej”, która obyła się we Wrocławiu 2 października 2012 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia.

Wydarzenie organizowane było pod patronatem Ministra Gospodarki i Prezydenta Wrocławia oraz Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Badań Kosmicznych.

Zastosowanie najnowszych technologii satelitarnych ma kluczowy wpływ na przyspieszenie rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarki oraz podniesienie jakości rozwiązań stosowanych w przemyśle i usługach. Wysokie technologie zajmują szczególne miejsce w strategii Wrocławia, gdzie z sukcesem działają Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocławski Park Technologiczny, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, a także inne renomowane instytucje B+R. Dlatego też głos Miasta Wrocław w konferencji jest bardzo ważny.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania i finansowania osiągnięć satelitarnych w jednostkach naukowych oraz w sektorze prywatnym i publicznym (m.in. kartografia, geodezja, służby bezpieczeństwa, ratownictwa). Była to również okazja do nawiązywania partnerstwa na płaszczyźnie nauka-biznes-samorząd. W panelach eksperckich zasiedli przedstawiciele ministerstw i organizacji odpowiedzialnych za rozwój wysokich technologii w naszym kraju oraz firm wykorzystujących technologie kosmiczne i satelitarne.

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) →

Konferencja w Katowicach, 26-09-12

Konferencja – w ramach II Europejskiego Kongresu MSP 

Konferencja w Katowicach

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przedsiębiorco!

W dniu 13 września 2012, po 20 latach od nawiązania współpracy, Polska podpisała umowę akcesyjną z Europejską Agencją Kosmiczną, do której należy obecnie 20 członków, w tym Rumunia i Czechy.
Przystąpienie Polski do ESA rozpoczyna nową erę dla polskiego przemysłu, otwierając dostęp do najwyższych technologii i programów międzynarodowych, finansowanych z budżetu Agencji, która kładzie szczególny nacisk na współpracę z innowacyjnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi  i centrami technologicznymi.

Technologie satelitarne służą realizacji celów naziemnych, ich zastosowaniem możesz zająć się TY, a ostatecznym użytkownikiem będą służby publiczne i zwykły obywatel.

Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN przygotowała konferencję “Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej”, która odbyła się w środę, 26 września 2012 roku w Katowicach.

Wydarzenie organizowane było w ramach II Europejskiego Kongresu MSP, pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych.

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) →

Seminarium w Krakowie, 12-09-2012

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!

Seminarium w KrakowieTechnologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa
dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Prawie 70 osób – głównie przedsiębiorców, ale także pracowników instytutów badawczych i naukowych oraz przedstawicieli władz samorządowych wzięło udział w kolejnym seminarium w ramach ogólnopolskiego programu „Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych! Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” , jakie miało miejsce w dniu 12 września 2012 w Sali Konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z inicjatywy UNICORN i Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Patronat nad wydarzeniem objął Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, w którego mieniu przemówienie powitalne wygłosił Pan Jacek Krupa, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Regionalnymi partnerami seminarium zorganizowanego przez UNICORN we współpracy z PARP i Centrum Badań Kosmicznych był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wsparcia udzieliła także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, a Panowie Wiesław Bury, Prezes i Stanisław Bisztyga, Wiceprezes, zaszczycili seminarium swoją obecnością.
Wygłoszono szereg referatów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego dowodem były ożywione dyskusje w czasie przerwy kawowej i lunchu. Prelegenci reprezentowali wiodące instytucje i firmy sektora kosmicznego, a także instytucje lokalne. Ministerstwo Gospodarki reprezentowała Pani Otylia Trzaskalska-Stroińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -Pan Dariusz Drewniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii.

Seminarium prowadził Jerzy Samborski, prezes UNICORN. Wydarzeniu towarzyszyły prezentacje dotyczące praktycznych zastosowań technologii satelitarnych zorganizowane w formie pętli wystawowej przez Centrum Badań Kosmicznych.

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) →