Blog

Seminarium w Krakowie, 12-09-2012

Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych!

Seminarium w KrakowieTechnologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa
dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Prawie 70 osób – głównie przedsiębiorców, ale także pracowników instytutów badawczych i naukowych oraz przedstawicieli władz samorządowych wzięło udział w kolejnym seminarium w ramach ogólnopolskiego programu „Przedsiębiorco, korzystaj z technologii satelitarnych! Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej” , jakie miało miejsce w dniu 12 września 2012 w Sali Konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z inicjatywy UNICORN i Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Patronat nad wydarzeniem objął Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, w którego mieniu przemówienie powitalne wygłosił Pan Jacek Krupa, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Regionalnymi partnerami seminarium zorganizowanego przez UNICORN we współpracy z PARP i Centrum Badań Kosmicznych był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wsparcia udzieliła także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, a Panowie Wiesław Bury, Prezes i Stanisław Bisztyga, Wiceprezes, zaszczycili seminarium swoją obecnością.
Wygłoszono szereg referatów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego dowodem były ożywione dyskusje w czasie przerwy kawowej i lunchu. Prelegenci reprezentowali wiodące instytucje i firmy sektora kosmicznego, a także instytucje lokalne. Ministerstwo Gospodarki reprezentowała Pani Otylia Trzaskalska-Stroińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -Pan Dariusz Drewniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii.

Seminarium prowadził Jerzy Samborski, prezes UNICORN. Wydarzeniu towarzyszyły prezentacje dotyczące praktycznych zastosowań technologii satelitarnych zorganizowane w formie pętli wystawowej przez Centrum Badań Kosmicznych.

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.