Blog

London-Mazovia Bridge

Nowy projekt, realizowany przez UNICORN polega na ustanowieniu głębokiej, wielostronnej i wielopoziomowej, społeczno-instytucjonalnej, relacji (wieloprzęsłowego „mostu”) pomiędzy województwem mazowieckim, a Wielkim Londynem, z twórczym wykorzystaniem instytucji i osób „polskiego”, wielopokoleniowego Londynu – jako medium łączącego / spajającego oba regiony.

Projekt zyskał uznanie władz województwa mazowieckiego i Miasta Stołecznego Warszawy, a także wielu wybitnych przedstawicieli środowisk kulturalnych, artystycznych i biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się z opisem programu (http://unicorn-sme.org/projekty/london-mazovia-bridge) i zapraszamy do udziału!

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.