Blog

Konferencja w Katowicach, 26-09-12

Konferencja – w ramach II Europejskiego Kongresu MSP 

Konferencja w Katowicach

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przedsiębiorco!

W dniu 13 września 2012, po 20 latach od nawiązania współpracy, Polska podpisała umowę akcesyjną z Europejską Agencją Kosmiczną, do której należy obecnie 20 członków, w tym Rumunia i Czechy.
Przystąpienie Polski do ESA rozpoczyna nową erę dla polskiego przemysłu, otwierając dostęp do najwyższych technologii i programów międzynarodowych, finansowanych z budżetu Agencji, która kładzie szczególny nacisk na współpracę z innowacyjnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi  i centrami technologicznymi.

Technologie satelitarne służą realizacji celów naziemnych, ich zastosowaniem możesz zająć się TY, a ostatecznym użytkownikiem będą służby publiczne i zwykły obywatel.

Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN przygotowała konferencję “Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej”, która odbyła się w środę, 26 września 2012 roku w Katowicach.

Wydarzenie organizowane było w ramach II Europejskiego Kongresu MSP, pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych.

Posted in: Technologie Satelitarne

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.