Blog

Archive for 2013

„Wyzwaniem dla UE jest nadanie właściwych ram w „targu” między Rosją i Ukrainą”

W kontekście wydarzeń na Ukrainie, warto przytoczyć słowa, zmarłego przed niespełna dwoma miesiącami, Wilfrieda Martensa, założyciela i przez ponad ćwierć wieku Przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, głównej rzeczniczki na rzecz stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejska.

Jego zdaniem, jakkolwiek polityczne angażowanie się w działania na terenie krajów politycznie niestabilnych  (a do takich zalicza Ukrainę) jest bardzo trudne i niezwykle ryzykowne,  to jednak taka  pan-europejska partia, jaką jest EPL, która skwapliwie szerzy poprzez kontynent swój program i wartości, nie może czekać. Nie ma takiej opcji, żeby EPL mogła zlekceważyć taki ważny kraj, jak Ukraina. Zawsze podejmowaliśmy ryzyko i dlatego jesteśmy dzisiaj największym ruchem politycznym w Europie.

W swojej autobiografii pt. „Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo” , wchodzącej właśnie na półki księgarskie w Polsce, autor poświęca wiele miejsca Ukrainie. Rozdział poświęcony temu krajowi zamyka znamienną opinią Julii Tymoszenko, na temat roli, jaką – jej zdaniem – powinna odegrać Unia Europejska w odniesieniu do historycznej, paraliżującej, wrogiej współzależności   Rosji i Ukrainy. Tymoszenko przywołuje przykład traktatu Węgla i Stali, który zamienił w przyjaźń wielowiekowy konflikt między Niemcami i Francją i stwierdza:

Istnienie lub brak ram współpracy często decydują o tym, czy dyplomatyczne dyskusje przybierają formę kryzysu. Jednakże efektywność międzynarodowych struktur zazwyczaj osiąga się poprzez ostre targowanie się. Skutkiem porozumienia w 1952 roku dotyczącego stali, między Francją a Niemcami, stało się podzielenie  się suwerennością w odniesieniu do życiowych funkcji państwa. To porozumienie ustanowiło precedens dla całego projektu europejskiego .

 (…) wyzwaniem dla UE jest rozpoczęcie procesu nadania właściwego kształtu  dla targu między Rosją i Ukrainą. 

Jerzy Samborski

Posted in: Wilfried Martens

Leave a Comment (0) →

Pożegnanie Wilfrieda Martensa

Pożegnanie Wilfrieda Martensa

W sobotę, 19 pażdziernika 2013, w Katedrze św. Bawona w Gandawie, przywódcy belgijscy i europejscy oraz setki Belgów zgromadzonych na placu przed świątynią oddali ostatni hołd Wilfriedowi Martensowi,  zmarłemu 9 października 2013 w Lokeren. Wśród oficjalnych gości obecni byli  m. in. Jose Manuel Barroso, Herman Van Rompuy, Angela Merkel; z Polski: Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski. SME EUROPE reprezentowała Nadezhda Nyenski. Piękny wieniec nadesłał Premier Donald Tusk. We Mszy św. uczestniczył też Jerzy Samborski, prezes UNICORN.
Zdjęcia: Jerzy Samborski ©

Posted in: Wilfried Martens

Leave a Comment (0) →

Wilfried Martens nie zdążył na promocję swojej autobiografii w Polsce

Wilfried Martens nie zdążył na promocję swojej autobiografii w Polsce

Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo” to tytuł polskiej edycji autobiografii zmarłego wczoraj 9-krotnego premiera Belgii i Przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, która ukazuje się właśnie na półkach księgarskich i w internecie (www.unicorn-sme.org), nakładem wydawnictwa UNICORN. Oficjalna uroczystość promocyjna z udziałem autora miała odbyć się 16 września 2013 w Katowicach, jednak trzy dni przed planowanym wydarzeniem, stan zdrowia zmusił Wilfrieda Martensa do rezygnacji z przylotu do Polski.

Ciesząca się zasłużonym powodzeniem angielska wersja autobiografii jednego z niekwestionowanych twórców Unii Europejskiej została wzbogacona o poszerzony i zaktualizowany rozdział dotyczący Polski; autor pisze w nim o „Solidarności”, stanie wojennym, wymienia m. in. Wałęsę, Jaruzelskiego, Rakowskiego, Tuska, Buzka, Pawlaka i Saryusza-Wolskiego.
Niezwykle interesująco opisuje nieznane kulisy rozgrywek międzypartyjnych i międzypaństwowych w walce o stanowiska i przewagę konkurencyjną w strukturach Unii; drobiazgowo przedstawia sposób doprowadzenia do stanowiska Przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso, promocję Berlusconiego i Forza Italia, upadek Santera, nieustające potyczki z Margaret Thatcher, dominującą pozycję Niemiec na wszystkich frontach zmagań o interesy narodowe.

Książka ukazuje drogę życiową Martensa, od rodzinnej wsi niedaleko Gandawy do najwyższych stanowisk w Belgii i w Europie; szlak przebyty – jak sam pisze – w nieustannym zmaganiu i pokonywaniu przeciwności. W swoim kraju zdobył szacunek króla, elit politycznych i zwykłych obywateli za niezwykłą umiejętność osiągania kompromisów. Ale też niejednokrotnie narażał się na gwałtowne ataki ze strony mediów i kół konserwatywnych za niekonwencjonalny styl, jaki uprawiał w życiu prywatnym. Najwięcej zastrzeżeń i kontrowersji budziły jego małżeństwa (trzy – ostatnie, kościelne, zawarte w kwietniu 2013 roku).
Niewątpliwie będzie pamiętany jako czołowy zwolennik ścisłej integracji państw w ramach Unii Europejskiej i pragmatyk konsekwentnie domagający się stosowania zasady subsydiarności na wszystkich poziomach życia publicznego. Ta wiara w integrację i subsydiarność, i konsekwencja, z jaką ją realizował, pomagała Wilfriedowi Martensowi – jednemu z najwybitniejszych polityków współczesnej Europy i mężowi stanu, w osiąganiu kolejnych stopni niezwykłej kariery zarówno w swojej, pełnej sprzeczności ojczyźnie, jak i na arenie międzynarodowej.

Jerzy Samborski

Posted in: Wilfried Martens

Leave a Comment (0) →

Promocja autobiografii Wilfrieda Martensa – zdjęcia

Promocja autobiografii Wilfrieda Martensa – zdjęcia

 

Zdjęcia wykonała: Maria Samborska.

Prezentacja zdjęć (z polskimi podpisami) opublikowanych w autobiografii Wilfrieda Martensa:

http://youtu.be/0ELKDgCQweo

 

Podziękowanie Wilfrieda Martensa. (PDF)

Przemówienie Radcy Ambasady Belgijskiej.

 

 

Posted in: Wilfried Martens

Leave a Comment (0) →

Promocja autobiografii Wilfrieda Martensa, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

Promocja autobiografii Wilfrieda Martensa, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

Foto W Martensa David_Plas_EPP_9324-1

 ZAPROSZENIE

Wydawnictwo UNICORN zaprasza na uroczystą promocję polskiej edycji książki pt. „Europa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo” – autobiografii Wilfrieda Martensa, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej i byłego premiera Belgii w latach 1981 do 1992.

Wydarzenie, w którym weźmie udział sam Autor, specjalnie przybyły w tym celu z Brukseli, w towarzystwie wielu innych wybitnych osobistości, odbędzie się w gościnnych progach Uniwersytetu Śląskiego, w poniedziałek 16 września 2013 r. w godz. 17.30 – 19.30,  w auli im. Kazimierza Lepszego (ul. Bankowa 12).

Zobacz więcej – Zaproszenie (PDF)

cover-Martens-Europa

 INVITATION

UNICORN publishing house has the honour to invite you to the official launch event of the Polish edition of the book “Europe. Nobody Said that It Would Be Easy” – the autobiography of Wilfried Martens, the President of the European People’s Party and former Prime Minister of Belgium from 1981 to 1992.

The Author together with the most prominent guests will personally take part in the event, which will take place at the premises of the University of Silesia, Kazimierz Lepszy Hall, 12 Bankowa Street, on 16th September at 17.30-19.30 hours.

See more – Invitation (PDF)

Posted in: Upcoming Events, Wilfried Martens

Leave a Comment (0) →

Jest nowa strona UNICORN!

Jest nowa strona UNICORN!

Nowa szata graficzna! Zdjęcia i prezentacje z seminariów 2012! Możliwość poznania naszego team’u!
A już wkrótce: najnowsze aktualności oraz kalendarz wydarzeń 2013!
To wszystko i wiele więcej na www.unicorn-sme.org

Zapraszamy!

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →